UNIFIED RETAIL SERVICES UA

Privacybeleid

Privacybeleid

Unified Retail Services UA is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor de uitvoering van haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Unified Retail Services UA houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Unified Retail Services UA legt gegevens over je vast, in het kader van haar dienstverlening, wanneer je de website bezoekt, informatie aanvraagt, meedoet aan speciale acties of anderszins contact hebt. Unified Retail Services UA maakt hierin een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee de identiteit kan worden achterhaald, zoals je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot jouw identiteit. 

 

Unified Retail Services UA kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over persoonsgegevens. In de eerste plaats heb je deze persoonsgegevens zelf verstrekt, bijvoorbeeld om een overeenkomst aan te gaan voor het verkrijgen van een abonnement. Wanneer je Unified Retail Services UA om informatie vraagt over haar services en/of gebruik maakt van haar diensten, kan Unified Retail Services UA jou vragen om een e-mailadres, postadres of telefoonnummer te geven zodat Unified Retail Services UA aan het verzoek om informatie kan voldoen. 

 

Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan jouw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer je de website van Unified Retail Services UA bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door jouw internetprovider aan de computer wordt toegekend iedere keer wanneer je inlogt op het internet, zodat je computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor Unified Retail Services UA niet mogelijk om alleen aan de hand van het IP-adres jouw identiteit te achterhalen, als je die ons niet zelf vertelt.

Clickgedrag

 

Op de website van Unified Retail Services UA worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Unified Retail Services UA haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Unified Retail Services UA slaat jouw persoonsgegevens op in een centrale databank. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst. Daarnaast willen wij jouw persoonsgegevens ook graag gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe diensten, services of producten die Unified Retail Services UA aanbiedt. Wanneer je geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kun je dit UnifiedRetail Services UA per e-mail, post of telefonisch laten weten. Unified Retail Services UA zal meteen na ontvangst van jouw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten. Unified Retail Services UA verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie van Unified Retail Services UA, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Unified Retail Services UA met je heeft gesloten.

 

Gebruik van cookies

 

Unified Retail Services UA maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan een website op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Van hieruit kan Unified Retail Services UA bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker afleiden. Ook kunnen cookies gebruikt worden om de werking van de internetpagina voor jou gemakkelijker te maken. Wanneer je bijvoorbeeld op de website van Unified Retail Services UA inlogt om toegang te krijgen tot de Unified Retail Services UA online-diensten dien je jouw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Om dit inlogproces sneller te laten verlopen, kan Unified Retail Services UA een cookie op de harde schijf van jouw computer plaatsen. Wanneer je een volgende keer de website van Unified Retail Services UA bezoekt, herkent deze jou -door de geplaatste cookie- als klant. 

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken. Cookies kunnen geen informatie over jou of jouw computersysteem doorgeven. Als je het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan kun je binnen de Internetopties in jouw webbrowser het gebruik van cookies uitschakelen. Als je in jouw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, dan is het nog steeds mogelijk om de meeste onderdelen van de website te bezoeken.

 

Unified Retail Services UA en andere websites

 

Op de website kun je een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Unified Retail Services UA geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor ook het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

 

Heb je vragen?

 

Unified Retail Services UA hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer je vragen, suggesties of opmerkingen hebt na het lezen van deze Privacy Policy, of wanneer je klachten hebt over de manier waarop Unified Retail Services UA met jouw persoonsgegevens is omgegaan, dan kun je dit schriftelijk laten weten door een brief of mail te sturen naar Unified Retail Services UA, Emma Goldmanweg -8.02 – 5032 MN Tilburg (geen bezoekadres) of per mail aan info@ursua.nl

 

Wijzigingen

 

Unified Retail Services UA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer of de privacy policy. Controleer deze daarom regelmatig.