top of page

MENU

  • Phone House geniet qua zelfstandige Telecom Retailformule de hoogste naamsbekendheid in Nederland; 

  • Phone House geniet een hoge NPS score als het gaat om klanttevredenheid over advies, service en dienstverlening. 94,2% beveelt PH aan als betrouwbare serviceorganisatie;

  • Phone House werkt als enige formule in Nederland met een volledig transparant model qua mensen, processen, technologie en alle financial vergoedingen; 

  • Doordat DCP de netwerkvergoedingen | EHS | Bonus e.d. 100% direct doorzet naar haar ondernemers, beschikt de Phone House over de hoogste vergoedingen, waarbij van welke mogelijke (marge) afroming geen sprake is;

  • Binnen Phone House heeft men geen verplichte winkelnering en genieten men volledige ondernemersvrijheid om zelf keuzes te maken over assortiment en leveranciers buiten de netwerken en A-Brands;

Voordelen van de Phone House Formule

Dutch Connectivity Partners UA is een coöperatie waarbij de ondernemers van Phone House op persoonlijke titel lid zijn ongeacht het aantal winkels wat ze exploiteren. Daarnaast beschikt DCP over een eigen bestuur, welke eveneens ondernemers zijn binnen de coöperatie. Ondernemers binnen DCP beschikken over een grote vorm van ondernemersvrijheid, waardoor op lokaal niveau de beste mogelijkheden naar boven kunnen worden gebracht. 

De wereld van Phone House

Coöperatie DCP

Phone House beschikt over een volwaardige telecomformule (100% Phone House) en beschikt over in instore concept Phone House Service Point voor ondernemers welke Telecom willen integreren in hun eigen formule. De formules bevinden zich grotendeels in de sub-stedelijke gebieden, daar Phone House optimaal wil inspelen op de lokale bekendheid van de ondernemer in zijn/haar omgeving

Formules Phone House

Phone House mag gezien worden als de beste onafhankelijke Telecom Retailer in Nederland. Phone House is opgericht in 1998 en bestaat als formule inmiddels 25 jaar. Sinds 2017 heeft Phone House een doorstart gemaakt, waarbij de zelfstandig ondernemers zijn ondergebracht in een coöperatie DCP. 

Phone House beschikt momenteel over 35 ondernemers welke in totaal 85 winkels exploiteren, waarvan 5 Service Points. Phone House is aanbieder van alle netwerken en alle Brands in hardware/accessoires.

Enkele statistieken

Introductie

bottom of page