top of page

MENU

Onderstaand treft u de inhoudsopgave van de Algemene Voorwaarden URS versie 2023-04, afgestemd op de Telecom Markt 

Tevens kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden in onderstaand PDF document

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

1.​    Definities t.b.v. Telecom

2.    Toepasselijkheid

3.    Aanbieding

4.    Totstandkoming van de overeenkomst

5.    Prijs en vergoeding

6.    Gebruikmaking URS platform

7.    Leveringen

8.    Betaling

9.    Verplichtingen Partner

10.  Eigendom, eigendomsvoorbehoud, verlening en overdracht van rechten en recht van terugname

11.  Risico

12.  Vertrouwelijke informatie

13.  Intellectuele eigendom

14.  Beveiligingsmaatregelen netwerk Partner

15.  Vertrouwelijke informatie , niet afwerking

16.  Aansprakelijkheid

17.  Overmacht

18.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.  Deponering

 

Algemene Voorwaarden  | Telecom

bottom of page