top of page

MENU

Privacy Policy

Privacy Policy URS

Unified Retail Services UA is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor de uitvoering van haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Unified Retail Services UA houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Unified Retail Services UA legt gegevens over je vast, in het kader van haar dienstverlening, wanneer je de website bezoekt, informatie aanvraagt, meedoet aan speciale acties of anderszins contact hebt. Unified Retail Services UA maakt hierin een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee de identiteit kan worden achterhaald, zoals je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot jouw identiteit. 

 

Unified Retail Services UA kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over persoonsgegevens. In de eerste plaats heb je deze persoonsgegevens zelf verstrekt, bijvoorbeeld om een overeenkomst aan te gaan voor het verkrijgen van een abonnement. Wanneer je Unified Retail Services UA om informatie vraagt over haar services en/of gebruik maakt van haar diensten, kan Unified Retail Services UA jou vragen om een e-mailadres, postadres of telefoonnummer te geven zodat Unified Retail Services UA aan het verzoek om informatie kan voldoen. 

Privacy Policy

Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan jouw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer je de website van Unified Retail Services UA bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door jouw internetprovider aan de computer wordt toegekend iedere keer wanneer je inlogt op het internet, zodat je computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor Unified Retail Services UA niet mogelijk om alleen aan de hand van het IP-adres jouw identiteit te achterhalen, als je die ons niet zelf vertelt.

bottom of page