top of page

MENU

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de inhoudsopgave van de Algemene Voorwaarden URS versie 2023-04

Tevens kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden in onderstaand PDF document

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

1.​    Definities t.b.v. Telecom

2.    Toepasselijkheid

3.    Aanbieding

4.    Totstandkoming van de overeenkomst

5.    Prijs en vergoeding

6.    Gebruikmaking URS platform

7.    Leveringen

8.    Betaling

9.    Verplichtingen Partner

10.  Eigendom, eigendomsvoorbehoud, verlening en overdracht van rechten en recht van terugname

11.  Risico

12.  Vertrouwelijke informatie

13.  Intellectuele eigendom

14.  Beveiligingsmaatregelen netwerk Partner

15.  Vertrouwelijke informatie , niet afwerking

16.  Aansprakelijkheid

17.  Overmacht

18.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.  Deponering

bottom of page